Morphology of Clostridium perfringens

آزمایش و تشخیص کلستریدیوم پرفرنژیس ( ولشای)

کلستریدیوم ها باسیل های گرم مثبت  بیهوازی و میکروآئروفیلیک، اسپورزا، بی حرکت، درشت، با انتهای گرد هستند که به تعداد حدود 10000 عدد در هر گرم وزن مدفوع مرطوب در روده شخص سالم وجود دارند. آنها به طور وسیع در خاک و آب انتشار دارند به عنوان باکتری های ساپروفیت خاک محسوب می شوند و تحت شرایطی مانند بیماریزا های فرصت طلب عمل می کنند. نظر به قدرت تهاجمی پایین این باکتری ها به ندرت در غیاب فاکتورهای مساعد کننده یا تشدید کننده قادر به ایجاد بیماری هستند. بیماریزایی کلستریدیوم ها به توانایی آنها در تولید اگزوتوکسین های قوی نسبت داده می شود. سندرم بیماری ناشی از کلستریدیوم ها برحسب گونه مولد و شرایط عفونت یا توکسین متغیر است.

کلستریدیوم پرفرنژنس ساکن طبیعی روده بوده و علیرغم تعداد کمتر نسبت به E.coli، چون اسپور آن می تواند برای مدت طولانی در آب باقی بماند حتی زما نی که تمام باکتریهای مدفوعی از بین رفته ا ند در آب باقی می ماند چنانچه کلیفرم های دیگر به جز کلیفرم های مدفوعی در آب حضور داشته باشند آزمایش تعیین کلستریدیوم پرفرنژنس را در آب ا نجام می دهند تا کاملا آلودگی مد فوعی را مشخص کنند. معمولا نشان دهنده ی آلودگی قدیمی آب است و به عنوان یک ردیاب برای پیگیری سرنوشت پاتوژن ها پیشنهاد شده است.

1-5- آزمایش تشخیص و شمارش کلستریدیوم پرفرنژ نس

1-1-5- مواد و وسایل مورد نیاز:

1- شیر خشک

2-  تورنسل

3- لوله های آزمایش

4-بن ماری

5- دماسنج – پیپت و پوآر

2-1-5-روش آزمایش :

1-   در ابتدا باکتریهای دیگر را با گرم کردن نمونه ی آب در بن ماری برای مدت 3 دقیقه در دمای 100 درجه سانتی گراد و یا 10 دقیقه در دمای 80 درجه سانتی گراد از بین می برند، دما را توسط گذاشتن همان حجم آب روی قسمت دیگر بن ماری و کنترل آن توسط دماسنج تعیین می کنند البته این کار را می توان پس از اضافه کردن نمونه به محیط کشت استریل انجام داد.

2-    در مرحله ی بعد 12 گرم شیرخشک را در 100 میلی لیتر آب مقطر حل کرده و با حرارت دادن می گذاریم تا شیرخشک حل شود.

3-     مقداری تورنسل به آن اضافه می کنیم تا رنگ بنفش ایجاد گردد، سپس داخل لوله های آزمایش حدود 10 میلی لیتر محیط کشت شیرخشک بعلاوه تورنسل می ریزیم ( 9 لوله ای یا 15 لوله ای ).

4-   بعد از گذاشتن پنبه در سر لوله ها آنها را در داخل بشر محتوی آب گذاشته و می جوشانیم.

5-  اگر روش 15 لوله ای است به هر 5 لوله محتوی محیط کشت به ترتیب میزان 10 ، 1 و 1/0 میلی لیتر نمونه اضافه می کنیم و در انکوباتور به مدت 3 تا 5 روز در دمای 37 درجه سانتی گراد قرار می دهیم. موارد ذیل نشان دهنده ی مثبت بودن آزمایش کلستریدیوم است:

الف) وجود رنگ صورتی در انتهای لوله

ب) انعقاد کازئین و ایجاد حالت گردبادی

ج) رنگ آمیزی و دیدن باسیل های بسیار درشت گرم مثبت

   6- برای شمارش به جدول MPN مراجعه و مانند تست احتمالی کلیفرم عمل می کنیم. 

 

mnp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *