StaphInfection ArticleMeme

مجموعه 20 مقاله گرد آوری شده فارسی استافیلوکوکوس اورئوس

مجموعه ای ارزشمند با محوریت استافیلوکوکوس اورئوس برای دانشجویان و محققین جهت استفاده در کارهای پژوهشی و رفرنس دهی به مقالات در اینجا گردآوری شده است

عنوان مقالات :

۱: اثر عصاره دانه خاکشير بر ممانعت از رشد سويه هاي استاندارد اشريشياکلي و استافيلوکوکوس اورئوس

۲ : اثر عصاره هاي سير و هل بر روي خواص مورفولوژي و فيزيولوژي استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متيسيلين (MRSA) و سودوموناس آئروجينوزا

 ۳ : اثر غلظت هاي پايين تر از MIC ونکومايسين در القاي اشکال L استافيلوکوکوس اورئوس و بررسي پايداري آنها در خون (در شرايط آزمايشگاهي)

 ۸ : بررسي خاصيت ضد ميکروبي اسانس بذرهاي شويد (Anethum graveolens) و گشنيز (Coriangrum sativum) بر روي استافيلوکوکوس اورئوس، اشرشياکلي O157:H7، سالمونلا تيفي موريوم با استفاده از آزمايش حساسيت رقت در محيط مايع

 ۴ : بررسي اثر بخشي شش گونه گياه دارويي عليه باکتري استافيلوکوکوس اورئوس حساس و مقاوم به متي سيلين

 ۵ : بررسي اثر جنتامايسين بر استافيلوکوکوس اورئوس در حضور ميدان الکترومغناطيسي

 ۶ : بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين اکتسابي از بيمارستان (نامه به سردبير)

 ۷: بررسي توزيع فراواني ژن tst با ژن هاي entC, entA و entA/C در ايزوله هاي استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از مواد غذايي مختلف

 ۹ : بررسي شيوع استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين (MRSA) در بيمارستان اميراعلم

 ۱۰ : بررسي شيوع ژن ant(4?)-Ia در ميان ايزوله هاي باليني استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين به روش Multiplex-PCR

 ۱۱ : بررسي فراواني گونه هاي استافيلوکوک ايجاد کننده باکتريمي در بيماران بستري در چهار بيمارستان شهر اهواز

 ۱۲ : بررسي فعاليت ضد باكتريايي عصاره هاي آبي و اتانولي حنا عليه استافيلوكوكوس اورئوس و سودوموناس آئرو ژينوزا

 ۱۳ : بررسي مقاومت استافيلوکوکوس طلايي بيمارستاني به روش E-Test

 ۱۴ : تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي سويه هاي استافيلوکوکوس آرئوس در نمونه هاي بيمارستاني

 ۱۵ : تعيين فراواني عفونت استافيلوكوكوس آرئوس مقاوم به متي سيلين در بيمارستان امام حسين طي سالهاي 87-1386

 ۱۶ : تعيين فنوتيپ هاي القايي مقاومت به کليندامايسين در استافيلوکوکوس اورئوس و استافيلوكوكوس هاي كوآگولاز منفي مقاوم به متي سيلين

 ۱۷ : تعيين ميزان شيوع و الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي سويه هاي استافيلوكوكوس اورئوس جدا شده از مواد غذايي در شهر تهران

 ۱۸ : شناسايي استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين با روش انتشار ديسک، تعيين MIC و PCR براي ژن mecA

 ۱۹ : شناسايي ژن هاي sea، sec و seq استافيلوكوكوس اورئوس از نمونه هاي ناقلين سالم

 ۲۰ : شناسايي مقاومت القايي نسبت به کليندامايسين در استافيلوکوکوس اورئوس و استافيلوکوکوس اپيدرميديس با استفاده از تست D

قیمت :10000 تومان

فرمت فایل : بصورت PDF

یک دیدگاه برای “مجموعه 20 مقاله گرد آوری شده فارسی استافیلوکوکوس اورئوس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *