موش و سالمونلا

مقاله: جلوگیری از التهاب بافتی و انتقال باکتریایی به عنوان یکی از مکانسیمهای محافظتی ساکارومیسس boulardii در مقابل عفونت سالمونلا در موش

عنوان مقاله: جلوگیری از التهاب بافتی و انتقال باکتریایی بهعنوان یکی از مکانسیمهای محافظتی ساکارومیسس boulardii در مقابل عفونت سالمونلا در موش

1- مقدمه

سالمونلا انتریکا یک باکتری گرم- منفی اختیاری داخل سلولی بیهوازی با اهمیت جهانی است که عامل سالیانه بیش از 3/1 میلیارد مورد بیماری میباشد. بیش از 2500 گونه از سالمونلا انتریکا متعلق به شش زیرگونه شناسایی شده است [1]. در انسانها، بلع گونههای گوناگون سالمونلا عفونت روده کوچک و التهاب روده- معده را افزایش میدهد. تعداد اندکی از گونههای سالمونلا منجربه عفونت سیستمیک و تب روده میشوند. تب حصبه در انسانها، ایجاد شوده توسط سالمونلا انتریکا گونه تایفی، مدل اولیه این چنین بیماریهایی میباشد.

تمام سروتایپهای سالمونلا توانایی حمله به میزبان را با القا جذب خود به داخل سلولهای اپیتلیال روده به اشتراک میگذارند. این جذب بهوسیله پروتئینهای ویرولانس وارد شده به سیتوپلاسم سلولهای عفونی با یک مکانیسم اختصاصی به نام سیستم ترشح پروتئین نوع III (TTSS) ایجاد میشود [4]. این پروتئینها مسیرهای سیگنالدهی درگیر در بازآرایی اسکلت سلولی و روندهای جذب سلولی را فعال میکنند

ساکارومسیس boulardii بهصورت جهانی برای پیشگیری و درمان انواعی از بیماریهای اسهالی و التهابی روده استفاده میشود. در مورد اسهال عفونی، کاربرد ساکارومسیس boulardii در حیوانات در برابر ضایعات رودهای ایجاد شده توسط چندین پاتوژن اسهال محافظت ایجاد میکند [15]. مکانیسمهایی که توسط آنها ساکارومسیس boulardii اثرات محافظتی خود را اعمال میکند. شامل اثرات آنتی توکسین [19-16]. اثرات تغذیه روی انتروسیتها [22-20]، اثرات ضدالتهابی [24-223]، افزایش پاسخ ایمنی [27-25]، اتصال و حذف سموم باکتریایی [28]، اتصال و حذف باکتریهای پاتوژن [30-29]، تداخل با مسیرهای سیگنالدهی باکتریال [32-30] ، فعالیت روی عوامل ویرولانس باکتریال [33] و تداخل با حرکت باکتری [34] میباشد.

مقاله اصلی را ازلینک زیر دریافت نمائید

download

 

 

توضیحات:

ترجمه کامل مقاله به زبان فارسی

تعداد صفحات ترجمه:26

فرمت فایل دریافتی:Word  قابل ویرایش

قیمت : 15000 تومان

150,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *