فعالیت میکربی
تحقیق

مقاله : فعالیت های میکروبی و هموستاز روده ای: یک تعادل ظریف میان سلامتی و بیماری

در این مبحث مروری، تعادل میان میزبان و جامعه میکروبی در مقوله سلامتی و بیماری انجام می شود. تمرکز در اینجا فشارهای دو جهته میان سلول های پروکاریوت و یوکاریوتیک […]

موش و سالمونلا
تحقیق

مقاله: جلوگیری از التهاب بافتی و انتقال باکتریایی به عنوان یکی از مکانسیمهای محافظتی ساکارومیسس boulardii در مقابل عفونت سالمونلا در موش

عنوان مقاله: جلوگیری از التهاب بافتی و انتقال باکتریایی بهعنوان یکی از مکانسیمهای محافظتی ساکارومیسس boulardii در مقابل عفونت سالمونلا در موش 1- مقدمه سالمونلا انتریکا یک باکتری گرم- منفی […]

رقابت باکتریایی سالمونلا
تحقیق

مقاله : كاهش باكتري هاي روده اي سالمونلا توسط پروبيوتيك ها با رقابت بر سر آهن

عنوان مقاله: باکتری پروبیوتیک کلونیزاسیون روده ای سالمونلا تایفیموریوم را با رقابت برای آهن کاهش می دهد. مقدمه: التهاب میزان دسترسی به مواد مغذی مانند آهن را جهت محدود کردن […]

بیفیدیو باکتر
تحقیق

مقاله مروری: بیفیدوباکتری ها به عنوان عوامل پروبیوتیک- اثرات فیزیولوژیکی و فواید بالینی

مقاله مروری: بیفیدوباکتری ها به عنوان عوامل پروبیوتیک- اثرات فیزیولوژیکی و فواید بالینی خلاصه مقاله: به طور طبیعی بیفیدوباکتری ها در اغلب میکروبیوتای کولون وجود دارند و در بیش از […]