دسته: مطالب روز

ige 2

کلاس های مختلف ایمنوگلوبولین ها

IgG:این مولکول مونومر بوده ودارای نواحی CH1,CH2,CH3 می باشد. IgG یکی  از مهمترین ایمنوگلوبولین در ایجاد پاسخ های ایمنی است.بیشترین غلظت ایمنوگلوبولین ها در سرم پستانداران مربوط به IgG  است که برابر 9میلی گرم...

0

اوریون Mumps Virus

  اوریون نوعی عفونت ویروسی است که به‌صورت اولیه غدد پاروتید(بناگوشی) را درگیر می‌کند. اوریون یک بیماری عفونی سیستمیک است که توسط ویروس اوریون که از خانواده paramyxovirus است، ایجاد می‌شود. در غالب موارد...

virus1 0

مجموعه 5 کتاب تخصصی ویروس شناسی

  در اینجا پنج مجموعه از کتاب های ویروس شناسی برای مطالعه و استفاده در کارهای پژوهشی آورده شده است کتاب اول با عنوان Viral Membrane Proteins:Structure, Function, and Drug Design این کتاب در رابطه با ساختار...

مایکوباکتر 0

همه چیز در مورد بیماری سل

تاریخچه سل از قدیمی ترین امراض شناخته شده بشری بوده است. قدمت بیماری سل تقریبا به اندازه قدمت بشریت می باشد. بیماری سل می تواند به شکل های متفاوتی ظاهر شود و حتی استخوان...

شمای کنه 0

کنه را بهتر بشناسید!

کَنه‌ها از جانوران کوچک انگلی هستند. کنه‌ها بندپا هستند و از راه خوردن خون پستانداران، پرندگان و گاه خزندگان و دوزیستان تغذیه می‌کنند. کنه‌ها به همراه هیره‌ها زیرردهٔ کنه‌سانان(Acarina) را تشکیل می‌دهند. کنه‌ها دارای...