سایت تخصصی میکروبیولوژی مطالب روز میکروبیولوژی،تحقیق ، پروپوزال ، کتاب ، مقالات

تاژک باکتری 0

ساختمان تاژک باکتریایی

حرکت در اکثر گونه های باکتریایی توسط ماشین مولکولی پیچیده ای به نام تاژک انجام می شود که در آن  مقدار بسیار زیادی پروتئین مختلف به کار رفته است که اصلی ترین آنها پروتئین...

آشنایی با محیط کشت آزمایشگاهی 0

آشنایی با محیط های کشت آزمایشگاه میکروبیولوژی

محیط کشت آگار خوندار (Blood agar) محیط کشت عمومی است که به منظور تکثیر و جدا سازی باکتری های بیماریزا بخصوص باکتری هایی که برای رشد به مواد مغذی نیاز دارند، بکار می رود....

هلیکوباکتر سینادی 0

ویژگی های باکتریولوژی و بالینی عفونت هلیکوباکتر سینادی

چکیده مقاله : دسته هلیکوباکتر یک باکتری مارپیچی گرم منفی است که به خانواده هلیکوباکتریاسه از ردیف کمپیو باکتریال ها در دسته اپسیلونپروتئوباکتری ها تعلق دارد. تقریبا تمام اعضای دسته هلیکوباکتر میله های مخروطی...

0

پروتکل عملی نگهداری قارچها در آزمایشگاه

  قارچها یکی از میکروارگانیسمهای مهم در مطالعات آزمایشگاهی به شمار می آیند.که در اکثر پروژه ها و کارهای تحقیقاتی مورد استفاده قرار میگیرند. نگهداری قارچها درآزمایشگاه نیازمند تکنیک های ویژه و خاصی است...

0

زیست شناسی سلولی و مولکلولی دکتر احمد مجد

این کتاب به عنوان کتاب برگزیده زیست‌شناسی هفدهمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است و یکی از منابع آزمون های کارشناسی ارشد میباشد.  دانلود کتاب زیست شناسی سلولی و ملکولی به...

0

ویروس سین سی شیال تنفسی (RSV)

عفونت هاي ويروس سين سي شيال تنفسي ويروس سين سي شيال تنفسي مهم ترين عامل بيماري مجاري تحتاني تنفسي در نوزادان و نوجوانان است که معمولاً هم رديف ساير پاتوژن هاي ميکروبي، عامل برونشيوليت...

MHC 0

سیستم سازگاری نسجی MHC – Major Histocompatibility Complex

مولکولهای MHC یا کمپلکس اصلی سازگاری نسجی برای اولین بار در واکنش های رد پیوند شناسایی شد.مولکول های MHC در هر موجودی اسم خاص خود را دارد به عنوان مثال : 1.انسان             HLA     ...

ige 2

کلاس های مختلف ایمنوگلوبولین ها

IgG:این مولکول مونومر بوده ودارای نواحی CH1,CH2,CH3 می باشد. IgG یکی  از مهمترین ایمنوگلوبولین در ایجاد پاسخ های ایمنی است.بیشترین غلظت ایمنوگلوبولین ها در سرم پستانداران مربوط به IgG  است که برابر 9میلی گرم...