فلاوی ویریده
آشنايي با ميكروارگانيسم ها

ویروس شناسی : فلاوی ویریده

فلاوی ویریده فلاوی ویریده خانواده‌ای از ویروس‌های منتقله از بندپایان (که قبلاً به عنوان آربوویروس‌های گروه B طبقه‌بندی می‌شد، است که میزبان‌های پستانداران از جمله انسان را از طریق پشه‌ها […]

کالیبراسیون
مطالب روز

منظور از کالیبراسیون چیست؟

کالیبراسیون چیست؟ واسنجی یا کالیبراسیون مطابقت با استاندارد را تعیین می‌کند. کالیبراسیون اندازه‌گیری و تعیین صحت وسیله اندازه‌گیری در مطابقت با مرجع تایید شده می‌باشد. هدف کالیبراسیون ایجاد نظامی مؤثر به منظور کنترل صحت و دقت […]

DNA Test
مطالب روز

آزمایش های آنلاین DNA تا چقدر میتوانند دقیق باشند؟

مقدمه ژنتیک مدرن تصویری از پیچیدگی‌های عظیم ژنتیک را به نمایش گذاشته‌ است، چیزی که ما نمی‌توانیم آن را کاملا درک کنیم، اگرچه ما قطعا بسیار جلوتر از مندل و آزمایش‌های او […]