url

تفسیر نتایج برگه آزمایش : تست ادرار

برگه ازمایش ادرار نرمال

الف – شرح ماکروسکوپیک ( سمت چپ برگه جواب آزمایش ) :

Colour  :

دامنه تغییرات رنگ ادرار گسترده بوده و عمدتا وابسته به غلظتش میباشد .رنگ ادرار از زرد کمرنگ ( Light yellow ) تا کهربایی تیره  ( Dark yellow ) متغیر است. بسیاری از داروها و مواد غذایی میتوانند رنگ ادرار را تغییردهند.اما برخی رنگهامثل قرمز(در هماچوری یا پورفیرینوری ) ، سیاه ( مثلا در آلکاپتونوری )،نارنجی ( بیلیروبینوری ) ، سفید ( چرک فراوان ) و یا آبی تا سبز ( عفونت سودومونایی ) ممکن است مهم باشند و با پیگیری دلیل آنها میتوان به تشخیصهای مهمی دست یافت .

 Appearance ( ظاهر ادرار )  :

ادرار نرمال معمولا شفاف است اما ممکن است به واسطه رسوب فسفاتها یا اوراتها، کدر((Turbid یا نیمه کدر( semiturbid ) گردد. حضور گلبولهای سفید یا قرمز، اپی تلیالها و  باکتریها نیز در میزان خاصی میتوانند ادرار را کدر یا نیمه کدر کنند . موکوس نیز میتواند نمای مه آلود ( cloudy) به ادرار بدهد.

وزن مخصوص ( specific gravity ) :

شاخص غلظت مواد محلول در ادرار است که برای سنجش قدرت تغلیظ و رقیق کردن کلیه ها به منظور حفظ و بقای هموستاز به کارمیرود. حدود طبیعی آن برای ادرار راندوم ۰۰۳/۱تا ۰۳۵/۱و برای ادرار ۲۴ساعته ۰۱۵/۱ تا ۰۲۵/۱است و چون یک نسبت است واحد هم ندارد.SG ادرار درطول شبانه روز متغیر است ( به دلیل متغیر بودن نوع غذا و میزان مصرف مایعات در طول روز ) ، لذا SG ادرار راندوم خیلی مفید نیست و بررسی SG ادرار ۲۴ ساعته پیشنهاد می شود.در هیدراتاسیون شدید و دیابت بیمزه SG کاهش و در دیابت قندی ، دهیدراتاسیون و اکلامپسی SG افزایش می یابد.

PH :

بین ۸۶/۴ متغیر بوده و معمولا حدود ۶ و کمی اسیدی است. برای پزشک این مهم است که PH ادرار را با اطلاعات دیگر ارتباط دهد .مثلا در اسیدوز توبولار کلیوی بر خلاف اسیدوز سیستمیک  PHادرار بیش از ۶ خواهد ماند چون توبولهای کلیه قادر به ترشح کافی یون H+ نیستند .

Protein :

حضور مقادیر زیاد پروتئین در ادرار میتواند یک علامت مهم بیماریهای کلیوی باشد.اما در شرایط فیزیولوژیک وبدون بیماری مثل ورزش و تب هم دفع پروتئین در ادرار افزایش می یابد. دو مکانیسم اصلی که سبب پروتئینوری می شوند :a) صدمه گلومرولی و b) اختلال در عمل بازجذب توبولها میباشند.پروتئینوری شدید،متوسط و خفیف همگی در ارزیابی بیماری کلیوی از اهمیت ویژه ای برخوردارند (مثلا درگلومرولونفریت،شدید در پره اکلامپسی،متوسط و در پیلونفریت نوع خفیف قابل مشاهده است ).

Glucose* : گلوکوزوری بطور معمول وقتی دیده میشود که میزان گلوکز خون از حد آستانه کلیوی بیشتر باشد (>180mg/dl) .هرچند گاهی بطور طبیعی آستانه کلیوی برخی افراد پایین تر از این هم میباشد.دیابت شیرین، تزریق سرمهای قندی ومصرف یکباره و زیاد کربوهیدراتها ( گلوکوزوری گذرا) از دلایل گلوکوزوری هستند.

Keton-Aceton:

اجسام کتونی درطی کاتابولیسم اسیدهای چرب ایجاد میشوند.کتونوری به دنبال کتوزیس(افزایش کتونها در خون) حادث میشود.وقتی شخص دچار کمبود مصرف قندها وکربوهیدراتها (مثل روزه داری طولانی) یا دفع کربوهیدراتها از بدن وی افزایش می یابد(مثلا در اسهال و استفراغهای شدید) یا سلولها قادر به دریافت و مصرف کربوهیدرات نیستند(مثلا دیابت)، کتونها بدلیل مصرف چربیها و سوخت ناقص آنها، در خون و ادرار افزایش می یابند.

Blood :

هماچوری، وجود خون درادرار است. گلبولهای قرمز می توانند در شرایط فیزیولوژیک (مثل ورزش سنگین، تب و عادت ماهانه) و یا پاتولوژیک(مثل التهاب حاد مثانه، تروما، زخمها، عفونتها، سرطانهای کلیه یا مثانه، ضربه به کلیه ، انفارکتوس و گلومرولونفریت) در ادرار ظاهر شوند.

Hemoglubin :

هموگلوبینوری، حضور هموگلوبین درادرار بدون حضور RBC میباشد.اگر به هر دلیلی همولیز داخل عروقی در بیمار رخ دهد ( مثل آنمی همولیتیک دارویی، انگل مالاریا، ترانسفوزیون خونناسازگار، سوختگیهای شدید، ورزشهای شدید مثل قدم روهای نظامیان روی سنگفرشها، مارگزیدگی و…) هموگلوبین ِخارج شده از RBCها از کلیه ها عبور کرده، وارد ادرار می شود.البته اگر درهماچوری، ادرار قلیایی باشد یا SG آن پایین باشد(زیر ۱٫۰۰۷) RBC ها ممکن است در ادرار لیز شده و هموگلوبین آنها در ادرار آزاد میشود.

Bilirubin & Urobilinogen:

بیلی روبین کونژوگه(مستقیم) به دلیل محلول بودن در آب میتواند از سد کلیه ها عبور کرده وارد ادرار شود( نوع غیرکونژوگه در آب نامحلول است) لذادربیماریهایی که میزان بیلیروبین کونژوگه افزایش می یابد (مثل انسداد مجاری صفراوی)  بیلی روبین در ادرارافزایش می یابد(دقت کنید که درنوزادان با بیلیروبین بالا، بیلیروبینوری نداریم).در روده، بیلیروبین به ترکیبی به نام اوروبیلینوژن تبدیل میشود که از طریق مدفوع دفع میگردد. ۱۰تا ۱۵درصد اوروبیلینوژن ِمدفوع ، به خون بازجذب شده و از طریق ادرار دفع میگردد.اگر به هر دلیلی انسدادی در مسیر بیلی روبین از کبد به صفرا یا از صفرا به روده رخ دهد (مثل سرطان یا سنگها) بیلیروبین وارد مدفوع نشده،اوروبیلینوژنی هم تولید نمیشود؛ لذا اوروبیلینوژن ِ ادرار منفی میشود.اما اگر ساخت بیلیروبین افزایش یابد و به مدفوع راه یابد(مثل یرقان همولیتیک یا هپاتیت)اوروبیلینوژن ادرار نیز افزایش خواهد یافت.

Nitrit:

اگر در ادرار، باکتری به میزان متوسط و بیشتر حضور داشته باشد و آن باکتری از احیاکنندگان نیترات به نیتریت باشد ،نیتریت ادرار مثبت خواهد شد.

 شرح میکروسکوپیک ( سمت راست برگه جواب آزمایش)

WBC :

گلبولهای سفید می توانند از هر جایی (بین گلومرول تا میزراه) به ادرار راه یابند . حداکثرمیزان نرمال لوکوسیتها در ادرار ۲ عدد در هر فیلد میکروسکوپی میتواند باشد.افزایش لوکوسیتهای ادرار وابسته به یک پروسه التهابی در مجاری ادرار(مثل عفونتها، نفریتها، آزردگیهای مثانه، میزنای و یا پیشابراه) و یا مجاورت آن(مثل آپاندیسیت یا پانکراتیت) میباشد.وجود سیلندرهای (cast) گلبول سفید میتوانند شاهدی بر کلیوی بودن منشأ WBCهای ادرار باشند.در یک ادرار قلیایی و هیپوتونیک میزان WBCادرار درعرض یک ساعت، ۵۰درصد کاهش می یابد(اهمیت ارسال به موقع و انجام به موقع آزمایش U/A).تجمع لوکوسیتی(WBC clamp) قویاً مطرح کننده عفونتهای حاد و یا التهاب مثانه یا میزراه است.

RBC :

گلبولهای قرمز می توانند از هر جایی (بین گلومرول تا میزراه) به ادرار راه یابند.بطور نرمال گلبول قرمز در ادرار یافت نمیشودهرچند وجود ۱تا۲ گلبول سرخ در هر فیلد میکروسکوپی معمولا غیرطبیعی نیست.در سنگهای ادراری ، عفونتهای شدید، سرطانها و نیز عادت ماهیانه، RBCها در ادرار ظاهر میشوند.

Epithelial cells:

انواع مختلف سلولهای اپیتلیال(سلولهای توبولار کلیوی، ترانزیشنال و اسکواموس)در ادرار قابل مشاهده اند.افتراق بین این سلولها بسیار مشکل است اما مهمترین ِ آنها سلولهای توبولار کلیوی هستند که ازدیاد آنها در ادرار می تواند آسیب به کلیه و لگنچه را مطرح سازد . کلاً حضور تعداد اندکی سلول اپی تلیال (بخصوص پوششی و ترانزیشنال) درحد ۴۳ عدد در هر فیلد میکروسکوپی نرمال است و افزایش قابل توجه آنها میتواند نشان از التهاب ناحیه ای از دستگاه ادراری باشد.

Mucus:

رشته های موکوس که به شکل رشته هایی دراز و موجدارو یا توده ای در ادرار قابل مشاهده اند،به میزان کم در ادرار طبیعی بوده ولی مقادیر زیاد آن در التهابات و دستکاریهای دستگاه ادراری دیده میشوند.

Bacteria:

بطور طبیعی ادرار ِ کلیه ها و مثانه عاری از باکتری بوده ولی امکان دارد آلودگی با باکتریهای موجود در پیشابراه یا واژن یا سایر منابع خارجی اتفاق بیافتد. حضور مقدار بالای باکتری در ادرار بخصوص در حضور تعداد قابل توجه WBCدر ادرار مؤید حضور یک عفونت ادراری است.

Cast(سیلندرها):

سیلندرها در مجاری لوله های کلیوی شکل میگیرند و بدلیل اینکه در مجراها بشکل قالب لوله ها در می آیند به این نام (سیلندر= استوانه) خوانده میشوند . مجاری کلیوی، موکوپروتئینی به نام تام هورسفال ترشح میکنند که ماده بنیادی سیلندرهاست.درصورت توقف ادرار (کاهش چشمگیر در جریان ادرار) یا غلظت بالای مواد حل شده و وجود محتویات پروتئینی در ادرار،کَستها میتوانند در لوله های دیستال و مجاری جمع کننده ادرار شکل بگیرند.سیلندرها همیشه منشأ کلیوی دارند و معرفهای بسیار مهم بیماریهای کلیوی هستند و بر اساس ظاهر و محتویات سلولی که در درونشان قرار میگیرند طبقه بندی میشوند(مثلا Leukocyte cast و یا Granular cast ویاCrystalin cast و … ). به سیلندری که هیچ محتویات سلولی یا غیرسلولی ندارد  Hyalin(شفاف) گویند که میتواند در ادرارهای نرمال به میزان بسیار کمی دیده شود.در انواع نفریتها وآسیبهای کلیوی و نیز در پره اکلامپسی Castها در ادرار ظاهر میشوند و معمولا پروتئین چنین ادرارهایی مثبت است.

Crystal:

کریستالهای ادرار معمولا در ادرار تازه دیده نمی شوند ولی پس از مدتی ماندن در آزمایشگاه قابل مشاهده میشوند.بدین معناکه اگر ادرار با یک ترکیب خاص قابل کریستالیزاسیون اشباع شده باشد یا خواص حلالیتی آنها تغییر نماید تشکیل میشوند.در برخی موارد این کریستالها در کلیه یا مجاری ادراری شکل میگیرند( منجر به تشکیل سنگها). معمولا اغلب کریستالهای ادراری قابل اهمیت نیستند ( مثل کلسیم اگزالات، انواع اورات و فسفات ،اسید اوریک و… که الزاماً دلیل بر یک بیماری خاص نبوده ولی می توانند در برخی بیماریها افزایش یابند.اما کریستالهایی چون   تیروزین ،لوسین ،سیستئین و سولفانامیدها مهم و شاخص مهمی در بیماریهای کبدی، سیستینوز  و ایجاد صدمات کلیوی می باشند.

مواد متفرقه:

مثل اسپرم ، مخمر وانگل تریکوموناس که در شرایط خاص در ادرار دیده میشوند. مثلا کاندیدا (نوعی مخمر) به میزان زیاد میتواند نشان از یک بیماری قارچی باشد.

همچنین میتوانید جهت مطالعه بیشتر کتاب راهنماي آزمايش هاي ادرار به همراه اطلس تصويري  را نیز تهیه فرمایید

104 دیدگاه برای “تفسیر نتایج برگه آزمایش : تست ادرار

 1. سلام 

  هر چند وقت یک بار بعد از ادرار سوزش ادرار می گیرم  جواب ازمایشم

  Blood.            Positive +1

  W.b.c.                      many

  Rbc.                            7_8

  Epithelial cells.         2_3

  Bacteria.                   Few

  1.  با سلام تعداد زیاد گبلول های سفید در ادرار و سوزش نشانگر عفونت باکتریایی است و نیاز به کشت آنتی بیوگرام جهت تشخیص نوع باکتری از سوی پزشک دارد

  2. تو ادرارتون خون دیده میشه احتمال مشکل کلیوی داشتن هستش همچنین تعداد گلبول های سفید خونتون هم زیاده پس انتظار اینکه عفونت داشته باشی رو داشته باش

 2. سلام

  من تو جواب ازمايشم گلبول سفيد و باكتري و موكوس رو نشون داده اين ميتونه نشونه ي چي باشه؟

 3. سلام 

  درد شدید و سوزش در سمت راست شکم داشتم نتیجه آزمایش 👇 ممنون میشم مشکل رو توضیح دهید.

  Specific gravity   1.028

  Ph  5

  Blood    Trace

  W.b.c   1-2

  R.b.c    3-4

  Epithelial cell    6-8

  Bacteria     Few

 4. سلام من یه مدت طولانیه تکرر ادرار بدون هیچ علائم دیگه ای دارم و جواب آزماشم همه چیز منفیه و wbc و rbc هم 1 زده فقط mucusمثبته

  داخل برگه کشت ادرار هم نوشتهno growth in 24 hours

  میشه کمکم کنید دکترای زیادی رفتم تو سنو هم نوشته مقدرا کمی مایع در لگن و مثانه اتساع متوسط دارد

 5. سلام.من مدت زیادیه که تکرر ادرار دارم و دار.های زیادی که برا تکرر ادراره مصرف کردم و همچنین انواع آنتی بیوتیکها.در ج آزمایشم فقط mucus مثبت بوده و بقیه موارد نرمال و یا منفی.در سنو هم نوشوه مقدار کمی مایه در لگن و مثانه اتساع متوسط دارد.مشکل من چیه آخه چرا خوب نمیشم؟؟

 6. فاطمه سادات سلام دخترم درآزمایش صورت کرفته پروتئن +۲و wbc ۳۵_۴۰نشان داده شده احتمال چه می باشد

 7. مقدار  Monocyte در آزمایش خون من 7 است و سن من 54 سال میباشد، چه مشکلی وجود دارد و چکار کنم؟ ممنونم

 8. مقدارSGOT  در تست خون من 41 و مقدارSGPT  در همان تست 67 میباشد معنای آن چیست و چکار کنم؟ ممنونم ضمناً من 54 سال دارم. 

 9. با سلام خدمت تیم همیار میکروبیولوژی
  نتایج تست UA بنده به شرح زیر است.
  pH=8
  Blood=Trace
  W.B.C=0-1
  R.B.C=2-3
  آیا وجود خون در ادرار (Trace=Blood) نشاندهنده بیماری است؟

 10. سلام و خسته نباشید تیم همیار لطفا پاسخ بدهید جواب آزمایش ادرار دختر ۴ ساله ام در ادرار blood..trace زده و wbc 4-5 و Rbc..2-4 و epithelial cells-6-8 باکتری کم و آزمایش ۲۴ ساعته بدون رشد باکتری بوده بقیه موارد ادرار خوب بوده خواهش جواب بدید

 11. سلام من۵۲سال دارم انازه پروستاتم ۳۳شده داروی امنیک استفاده میکنم . ولی بازم سوزش ادرار دارم . ایا داروی دیگری هم داره یاباید جراهی کنم

 12. با سلام
  WBC3-4
  RBC10-12
  Ep.Cells8-10
  Blood.asHb pos(+1
  میشه بگید این نتایج بیماری خاصتی هست؟چون میخوام اقدام به بارداری کنم؟لطفا سریع پاسخ دهید.

 13. سلام من آزمایش ادرار دادم وزن مخصوص specific gravity 1.006 بوده تو بعضی سایتا خوندم این مقدار از وزن مخصوص ادرارم استاندار نیست نیس آیا باید ناراحت باشم یا مهم نیست ؟ خواهشا جواب بدین

 14. با سلام در آزمایش کشت ادرار من نوشته لاکتی با سیلوس اس پی دیده شده میشه لطفا بگید این یعنی چی

 15. با سلام و خسته نباشین
  چند وقتی هست به دلیل زخم سطحی معده قرص پنتازول می خورم و یکبار هم آندوسکوپی شدم.
  بعد از آزمایش خون تعداد گلبول سفید رو 4-6 زده و تعداد گلبول قرمز را 15-20 زده .
  خیلی نگرانم کرده .
  آیا مشکلی هست ؟؟؟؟

 16. خیلی مطالب مفید است . بیزحمت اگر بتوانید گهگاهی مطالبتون را به ایمیلم بفرستید . تشکر

 17. با سلام من هفت ماهه باردارم و نتیجه آزمایش ادرارم
  W.bc.:10.25
  Bacteria:negative
  Ascorbic acid:++
  الان من مشکلی خاصی دارم
  خیلی نگرانم لطفا زود جواب بدید

 18. با سلام
  کتون ادرار من مثبت یک هست سوزش ادرار هم به ندرت دارم
  حین آزمایش سرماخوردگی داشتم و شبش یه انتی هیستامین برای آبریزش بینی ام خوردم
  این کتون میتونه بخاطر سرماخوردگی یا قرصه باشه
  یا خدای ناکرده دیابت هست؟
  متشکرم

 19. سلام وقت بخیر بنده تست ادرار دادم نتیجه این بود:
  bacteria rare 27 ساله لطفا درمورد نتیجه من رو راهنمایی بفرمایید باتشکر.

 20. با سلام در ادرار من ۱۴ تا گلبول قرمر در ازمایش میکروسکوپی دیده شده برای من ازمایش ادرار۲۴ساعته و سیتولوژی ادرار پزشکم داده لطفا علت انرا بفرمایید. با تشکر

 21. سلام،جواب آزمایش پسر یکساله ام
  R.B.C./HPF 30_35 خیلی نگرانش هستم،آیا در ادرارش خون وجود داره؟

 22. Color : yellow
  Appearence : clear
  Specific g : 1016
  Ph : 6
  مابقی negative

  W.b.c : 1-2
  R.b.c : 2-3
  Epithelial cell : 0-1
  Bacteria: few
  مابقی negative

  اگه امکانش هست اینم بفرمایید ممنونتون میشم سایت فوق العاده ای دارید

 23. سلام من جواب آزمایشم
  Mucous:many
  Bacteria:moderate
  Urobilinogen:+
  Wbc:4-6
  Rbc:0-2
  Uc:no growth after 2days
  میشه لطفا بگیداین ینی عفونت ادراری دارم یا نه؟ ممنون

 24. سلام وقتتون بخیر ببخشید من تو تست ادرار 24 ساعتم مقدار پروتین خیلی کمتر از حداقل مقدار در نظر گرفته شده است به نظرتون علتش چیه؟؟

 25. سلام

  من یه دختر 17 ساله هستم. بخاطر لاغری آزمایش دادم و تو آزمایش ادرارم نوشته بود:

  w.b.c = 2-3
  r.b.c = 2-3
  epithelial cells = 4-6
  bacteria = neg
  mucus = moderate

  میخواستم بدونم عفونت ادراری یا بیماری کلیوی یا… دارم؟
  ممنون میشم جواب بدین. چون به یه دکتر نشون دادم گفت دوباره آزمایش بدم.

 26. سلام. در ازمایش ادرار دختر 6 ماهم.
  Wbc 4_6
  Ph 9
  Epith cell 2_3
  جواب کشت ادرار هم no growth بوده.
  ایابا توجه به phو wbcدخترم عفونت ادراری دارد؟

 27. سلام.من چند وقته قرص ترامادول میخورم.خاستم ببینم اگه ازمایش اعتیاد بدم نشون میده؟مثبت میشه؟

 28. من تو ازمایشم نوشته no growth after 48 hrs. ای چه به نظرتون من میدونم معنی شو ولی نمی دونم چی داره می گه لطفا کمکم کنید ممنون خطرناکه یا نه

 29. سلام من ازمایش ادرار دادم در اون موارد زیر یافت شده crystal:ca-ox:rare
  mucus thread/mpf:moderate
  colony count10.000
  مورد خاصی هست؟بهم گفتن ترکیبات ناشناخته در ادرارم هست

 30. سلام من ازمایش دادم H.Pylori 3.2 بود بعد از ده روز دارو مصرف کردن دکتر ازمایش Helico Ag form stool 0.7 ( بود ) از من گرفت ایا این دو ازمایش درمورد میکروب معده دقیق است یا حتما باید ازمایش خون بدم ؟

 31. سلام.
  RBC 4-6
  WBC 1-2
  Epithelial 20-25
  Mucous Rare
  Blood Trace
  Ph acid
  Sp.G 1030
  بقیه ی موارد نرمال بوده.این مورد ها تفاوت داره نشونه ی چیه؟

 32. سلام.
  PH 5
  specific gravity 1015
  RBC 0-1
  WBC 1-2
  Epithelial 1-2
  بقیه ی موارد negative بوده.این مورد ها تفاوت داره نشونه ی چیه؟

 33. در ادرارم خون وجود دارد گفتند یا سنگ کلیه یا مشکل کلیه است
  اما در کشت ادرار منفی بود عفونت ادراری نبود
  چ چیزی رو دیگه باید بررسی کنم

 34. color: yellow
  appearance: semi clear
  specific gravity: 1030
  PH: 5

  WBC: 0-1
  RBC: 0-1
  Epithelial cell: 1-2
  crystal 2: ural amorph س تا هم مثبت داره

  سلاممم ممنون میشم چکش کنین

 35. سلام من در چهار سال گذشته حداقل ۶ بار آزمایش دادم که هر بار توی ادرارم خون بوده. آخرین آزمایشم مربوط به چند روز قبله که blood: positive +3 زده وR.B.C: many هست. در ضمن تابحال چندبار سونوگرافی دادم که هربار کلیه ها و مثانه از لحاظ اندازه نرمال بودن و چیزی در اونها مشاهده نشده. لطفا مرا راهنمایی بفرمایید

 36. با اسلام خدمت شما یه سوال داشتم من آزمایش دادم +++Blood positive mucus Nil , OthesNil WBC6-8 RBC(hpf manyEumorphic(hpf Ep.Cells(/lpf 6-9 Casts Nile

 37. سلام خسته نباشید
  لطف میکنید جواب آزمایشمو ادرادمو که برای کلیه دادم تشریح کنید ممنون

  Appearance /semiclear
  Ph /8
  Blood / trace
  Wbc /14-16
  Rbc/ 3-4
  Ep cells/ 8-10
  Mucus /many
  Bacteria/ moderate

 38. سلام
  من ازمایش دادم و سن 32 سالم
  WBC 2_3
  RBC0_1
  EP 1_2
  MuCus( few
  Bacteria(rare
  لطفا می کنید جواب من اگر بدید

 39. سلام در ازمایش + t4 3.2 , tsh95.31 ,urobilinogen یعنی چه ازایش مربوط به پدرم که 59 ساله هستند خواهش میکنم زود جواب بدید

 40. U/A …
  Appearance Clear 0 – 1111
  Color Yellow
  SG. 1.028 1.003-1.030
  PH 5 4.6 – 8
  Prot. Neg.
  Sugar Neg.
  Blood Positive 1+
  Keton Neg.
  Nitrite Neg.
  Bili. Neg.
  Urobili. Neg.
  WBC. 2-3 /HPF Occasional
  RBC. 6-8 /HPF Occasional
  Epithelia cell 1-2 /LPF
  Bac. Rare /HPF
  Mucus. Few /LPF
  Cast Not Seen /LPF
  Yeast Not Seen /LPF
  Crystals Not Seen /LPF
  Ascorbic Neg.
  Bacteriology
  Specimen : Urine Culture & Sensitivity

  Culture : Colony Count : : No growth

 41. سلام من می خواستم بدونم که من در آزمایش ادرارم اگزالات کلسیم و اسید اوریک وجود دارد آیا این نشان دهنده ی سنگ کلیه است یا نه اگر کمکم کنید ممنون میشم

 42. سلام
  R.B.C 0-1
  W.B.C 6-8
  Epithelial call 3-4
  bacteria many
  mucuc neg
  pus neg
  cast neg
  Crustal neg
  yeast neg
  Color yellow
  appearance clear
  specific gravity 1030
  ph 5
  prorein neg
  glucose neg
  bilirubin neg
  urobilinogen neg
  keton neg
  nitrite neg
  hemoglobin neg
  blood neg
  میشه بدونم مشکلم چیه ؟؟؟

 43. سلام میشه بفرمایید مشکلی هست تو ازمایشم تو ادرار خون دیده شده و اینکه یک روز قبل موعد ماهانه ست ازمایش
  (+)U.protein positive
  (+)U.Glucose positive
  (+)Blood positive
  + )Ketones positive
  Nitrite negative
  u.bilirubin negative
  Urobilinogen neg
  Crystal not seen
  Cast not seen
  Mucus not seen
  Bacteria few
  8_W.B.C 6
  12_R.b.c 10
  4_Epithelial cells 3

 44. سلام میخاستم بدونم عفونت ادراری دارم ولی شرایط ندارم برم پیش دکتر یعنی خانوادم توجه نمیکنن اگ یکم تاخیر داشته باشع ممکنه سرطان بگیرم؟؟؟

 45. سلام من دو ماه پیش تکرر ادرار داشتم سونو دادم ذرات اکوژن شناور در مثانه بود و در آزمایش ادرار کمی خون دیده شد.دکتر قرص فلووکساسین دادن بعد قرص ها آزمایش دادم دیگه خون نبودولی کمی باکتری بود.ولی بعد مدتی دوباره تکرر ادرار گرفتم و ادرارم پررنگه.دلیلش چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *