کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی

كتاب ميكروبيولوژي مواد غذايي

كتاب فارسي ميكروبيولوژي مواد غذايي با رويكرد بررسي نقش ميكرو ارگانيسم ها در مواد غذايي در اختيار علاقه مندان قرار مي گيرد:

عناوين اين كتاب شامل:

تاريخچه شناخت ميكرولرگانيسم ها در مواد غذايي

نقش ميكروارگانيسم ها در مواد غذايي

تغييراتي كه سبب مسموميت يا مرگ مي شوند

اگزوتوكسين ها

انتروتوكسين ها

نوروتوكسين

ميكوتوكسين

آشنايي با ميكروبهاي مهم مواد غذايي

قدرت اكسيداسيون و احيا

عوامل بازدارنده رشد ميكربي

ميكروارگانيسم هاي مهم در مواد غذايي

شاخه پروفيت ها

شاخه تالوفيت ها

كپك ها

خصوصيات فيزيولوژيكي كپك ها

رده ساركودينا

رده اسپوروزوا

مخمرها

توليد مثل مخمرها

زيكوساكاروميسس

باكتريها

تشكيل اندوسپور

خانواده سودوموناسه

استو باكتر

ميكروباكتريوم

آرتروباكتريوم

جنس باسيلوس

كلستريديوم

كمپيلوباكترها

قيمت:4000 تومان

تعداد صفحات كتاب: 53

kharid

 

 

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *