handbook

کتاب هند بوک میکروبیولوژی آب و پساب ( Handbook of Water and Wastewater Microbiology)

آب علاوه بر آنکه مهمترین منبع حیات در کره زمین به شمار می‌آید، در زندگی انسان نیز دارای نقشی تعیین کننده و اساسی است. آب توسط انسان برای آشامیدن ، شست و شو و نظافت ، کشاورزی و صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد. امروزه مصرف سرانه آب در کشورهای مختلف از سوی برخی از سازمانهای بین‌المللی به عنوان یکی از شاخصهای تعیین کننده کیفیت و سطح بهداشت در آنها تلقی می‌شود.

آلودگی آب به انواع عوامل بیماری‌زا ، بویژه باکتریها و ویروسها را می‌توان یکی از طرق اصلی انتقال بیماریها و شیوع بیماریهای عفونی در یک جمعیت دانست. آب آشامیدنی و آبی که برای شستشو و نظافت مصرف می‌شود، باید عاری از میکروارگانیسمهای بیماری‌زا باشد که انتقال میکروب ممکن است بطور مستقیم توسط آشامیدن و یا بطور غیر مستقیم توسط شستشو منتقل شود.

شاخصهای آلودگی آب

چکیده :

میزان آلودگی آب به میکروب را می‌توان با روشهای آزمایشگاهی معین کرد. مهمترین معیار در مورد تشخیص آلودگی آبهای آشامیدنی ، وجود میکروبهای روده‌ای در آن است که خود نشانه آلوده بودن آب به مدفوع است. امروزه وجود کلی فرمهای مدفوعی در آب شاخص آلودگی آبهای طبیعی به وسیله فاضلابهای خانگی شناخته شده است. از دیگر شاخصهای آلودگی آب ، وجود ترکیبات آلی قابل مصرف توسط میکروارگانیسمها (BOD) است.

پساب

پساب به کلیه آبهای مصرف شده به اضافه سیلابها و آبهای خروجی صنایع گفته می‌شود.

انواع پسابها

پسابها را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد:

  1. پسابهای خانگی شامل مواد دفعی انسانی و مواد حاصل از شستشو
  2. پسابهای صنعتی شامل مواد زایدی از قبیل اسیدها ، روغنها و مواد نفتی و …
  3. پسابهای کشاورزی که حاصل عبور آب از قسمتهای مختلف زمینهای مزروعی و کشاورزی است.

فرمت فایل : PDF

تعداد صفحات :621

زبان : انگلیسی

تصاویر:

wat1  wast2  wast3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *