pagana
كتاب ها

کاملترین مرجع تستهای تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا ویرایش دوازدهم

کتاب پاگانا در حاضر یکی از کتاب‌های مرجع در زمینه تستهای آزمایشگاهی و پزشکی و روشهای انجام آنهاست و حاوی کلیه تستهای تشخیصی و آزمایشگاهی رایج شامل تستهای تشخیصی، آزمایشگاهی، […]

Aspergillus flavus 0
كتاب ها

پروتکل عملی نگهداری قارچها در آزمایشگاه

  قارچها یکی از میکروارگانیسمهای مهم در مطالعات آزمایشگاهی به شمار می آیند.که در اکثر پروژه ها و کارهای تحقیقاتی مورد استفاده قرار میگیرند. نگهداری قارچها درآزمایشگاه نیازمند تکنیک های […]