paeruginosa

باکتری سودوموناس آئروجنوزا

سودوموناس آئروژینوزا یک بیماریزای فرصت طلب است.این باکتری از سیستم ایمنی ناتوان کسان سوء بهره گیری کرده ودر آنها عفونت و سموم مضر برای بافت‌ها ایجاد می‌کند. سودوموناس آئروژینوزا سبب عفونت‌های مجاری ادراری ، سیستم تنفسی ،التهاب و آماس پوست ، عفونت‌های بافتهای نرم ، باکتریمی (وجود باکتری در خون) عفونت‌های استخوان ومفاصل ، عفونت‌های معده و روده‌ای و عفونت‌های سیستمیک گوناگون به ویژه در بیماران با سوختگی‌های شدید ، بیماران دچار به سرطان و ایدز که سیستم ایمنی آنها سرکوب شده‌است ، می‌نماید.

گونه ها: پسودوموناس آئروژینوزا

سودوموناس آئروژینوزا (سودوموناس) نیز به عنوان سودوموناس P. شناخته می شود، نوعی از تلخی کم، اما مقاومت قوی به باکتری است. به طور گسترده ای در طبیعت یافت، عفونت زخم فرم شایع تر از باکتری ها است. می تواند ضایعات چرکی می شود. عفونت به دلیل بیماری هایی مانند چرک و مواد سبز اگزودا، از این رو نام. سودوموناس آئروژینوزا (سودوموناس) جنس سودوموناس (سودوموناس)، به طور گسترده ای در طبیعت و پوست نرمال توزیع، دستگاه گوارش و تنفسی، بالینی یکی از پاتوژن فرصت طلب شایع تر است.

منشا نام

نام و نام علمی سودوموناس سودوموناس، سودوموناس در میان و یونانی و monas شبه تشکیل شده، به این معنی واحد نادرست، استفاده شده است که برای توصیف پاتوژن های میکروبیولوژیکی اولیه. و سودوموناس آئروژینوزا (برای مثال مس و اکسیژن در هوا، دی اکسید کربن و آب تولید شده توسط مواد واکنش و مواد دیگر، همچنین به عنوان زنگ شناخته می شود. شیمی فرمول Cu2 (OH) 2CO3)، فقط بیان تولید شده توسط باکتری رنگدانه فیروزه ای است. بیوسنتز pyocyanine اثر گروه است که برای کنترل، مانند ریه ها بیماران مبتلا به فیبروز کیستی کامل بیوفیلم سودوموناس.

خصوصیات ریخت شناسی و رنگ آمیزی

حدود 1.5 ~ 3.0 × عرض 0.5 ~ 0.8um، گرم. تنهایی، در جفت و یا گاهی اوقات به زنجیره کوتاه در کشت مایع را می توان در اشکال رشته ای دیده می شود. 1-3 تاژک باکتری ها، ورزش و پر جنب و جوش وجود دارد. بدون اسپور، می توانید یک کپسول را تشکیل می دهد. حساس به رنگ آمیزی رنگ مشترک، گرم منفی. DNA در 67.2 درصد مول G C.

نیازمندی های رشد و ویژگی های فرهنگی

این باکتری هوازی و یا بی هوازی گوناگون، آسان به رشد در محیط طبیعی، پرورش درجه حرارت مطلوب 35 درجه، مقدار PH از 7.2 است.

آگار به شکل لبه صاف، کمی بالا، شسته و رفته مواج مستعمرات متوسط. از آنجا که تولید pyocyanin محلول در آب (سبز و آبی) و فلورسئین (زرد سبز)، آن را می توانید محیط کشت نفوذ، به طوری که متوسط زرد متمایل به سبز می شود. چند روز بعد، رسانه به تدریج تبدیل به سبز تیره تر، سطح مستعمره نشان دادن درخشش فلزی است.

آبگوشت معمولی به طور مساوی گل آلود، سبز مایل به زرد است. رشد بالایی مایع باکتریایی قوی تر است، در رسانه از لایه سطحی بیوفیلم بسیار ضخیم است. با این حال، استفاده گسترده از آنتی بیوتیک های موثر جهش به نمایش اغلب از دست دادن توانایی خود را برای سنتز.

از آنجا آگار خون سودوموناس می تواند آنزیم است که حل کردن سلول های قرمز خون، آن را در سراسر مستعمرات همولیتیک ظاهر می شود.

خصوصیات بیوشیمیایی

توانایی بسیار قوی برای شکستن پروتئین ها، و کمتر قادر به تخمیر قند، تجزیه گلوکز، شکر، اقاقیا، تافی، اسید مانوز بدون گاز، بدون مالتوز، اینولین و رافینوز، مانیتول، لاکتوز و سوکروز، می ژلاتین مایع تبدیل. تجزیه اوره، تست اکسیداز ایندول مثبت را شکل داد، می تواند مورد استفاده قرار گیرد سیترات. آیا H2S تولید نمی کند، آزمون MR و VP منفی بود.

ساختار آنتی ژن

سودوموناس تاژک باکتریایی ساعت و آنتی ژن و آنتی ژن. یک آنتی ژن O حاوی اندوتوکسین و اندوتوکسین اصلی پروتئین دو مواد تشکیل دهنده. پروتئین اندوتوکسین اصلی یک پلیمر، سمیت پایین، ایمنی آنتی ژنهای محافظ نه تنها در سروتیپ های مختلف از Pseudomonas aeruginosa است، اما در دیگر سودوموناس و باکتری کلبسیلا پنومونیه، روده بزرگ وجود دارد کولی، ویبریوکلرا باکتری گرم، خوب آنتی ژن حفاظت متقابل است. دوم، لیپو پلی ساکارید، و ویژگی نزدیک مرتبط است.

پسودوموناس آئروژینوزا می تواند انواع مواد را با حدت تولید، از قبیل اندوتوکسین، اگزوتوکسین A، الاستاز، کلاژناز، آنزیم های پپتید پانکراس، مهم ترین که از آن در خارج از سم. اگزوتوکسین A سودوموناس به عنوان بی ثبات حرارتی، یک زنجیره پلی پپتیدی با وزن مولکولی در حدود 66،000، فرمالدئید و گلوتارآلدئید درمان می تواند سم زدایی زاز، دفع سم های خنثی خاص بود. سمیت قوی حیوانات تزریق، ارگان هدف اصلی تورم سلول های کبدی می تواند رخ دهد، دژنراسیون و نکروز چرب، بیماری های ارگان های دیگر با خونریزی ریوی و نکروز کلیوی. اگزوتوکسین A و سم دیفتری یک مکانیسم تا حدودی شبیه به ریبوزوم در کشیدگی فاکتور نهایی 2 (EF ~~ 2) غیر فعال، مهار سنتز پروتئین سلول میزبان، اما روند خاص متفاوت است. علاوه بر این، اگزوتوکسین A و سم دیفتری در یک ساختار پروتئین، ایمنی، سلول های شلاق و حیوانات حساس، و غیره متفاوت است.

عفونت سودوموناس می تواند در هر بخشی از بدن و بافت ها رخ می دهد، سوختگی یا تروما در بخش هایی از گوش میانی، قرنیه، دستگاه ادراری و دستگاه تنفسی شایع است. همچنین می تواند اندوکاردیت، اسهال و استفراغ، آمپیم و حتی عفونت می شود. بیماران می توانند آنتی بادی های خاص پس از عفونت با اثرات ضد التهابی خاص تولید کند. سرم ایمنی با ضد سودوموناس ثانویه به بیماران مبتلا به سپسیس می تواند بروز و مرگ و میر را کاهش می دهد.

نمونه مطلوب ترشحات زخم، چرک، ادرار، خون، و به همین ترتیب. جدا شده و با توجه به ویژگی های مستعمره، رنگدانه ها و واکنش های بیوشیمیایی مشخص می شود کشت. تست های سرولوژیکی استفاده می شود زمانی که ضروری تشخیص داده می شود.

سودوموناس باعث می شود که بخشی از بدن از جمعیت پرورش ادرار سبز.

مقاومت

مقاومت این باکتری به شیمی درمانی قدرتمند از باکتری های گرم منفی است. 1:2000 کلرهگزیدین و benzalkonium و Domiphen، 1:5000 در 5 دقیقه ضد عفونی خالص ممکن است کشته شده اند. 0.5-1٪ اسید استیک نیز می تواند به سرعت به مرگ آنها. برخی از زیر گونه به سولفونامیدها، استرپتومایسین، کلرامفنیکل حساس است، اما آسان به تولید مقاومت در برابر مواد مخدر است. پنی سیلین برای این باکتری نامعتبر است، اما جنتامایسین و پلی میکسین B، E، آمینوگلیکوزیدها، سوم و سفالوسپورین های نسل چهارم (cefoperazone، سفتریاکسون، cefpirome، سفازولین نم ، دومی دو تا سه خطوط داروهای ضد میکروبی باید با احتیاط استفاده می شود) به طور قابل توجهی موثرتر از آنتی بیوتیک های دیگر، برخی از آنتی بیوتیک پنی سیلین نیمه سنتتیک، مانند azlocillin و پیپراسیلین در برابر پسودوموناس آئروژینوزا بود همچنین دارای یک اثر قوی ضد باکتری، بازده ای در حدود 80٪ است. Fosfomycin آن نیز موثر است، اما موثرتر از آنتی بیوتیک است. درمان ترکیبی می تواند سویه های مقاوم در برابر مواد مخدر را کاهش می دهد. پسودوموناس آئروژینوزا مشترک عوامل مولد عفونت بیمارستانی است، بنابراین اقدامات ضد عفونی در جلوگیری از عفونت نقش مهمی دارد. از آنجا که سودوموناس سروتیپ سودوموناس زیاد است، و مواد مربوط به تلخی نیز انواع، بنابراین واکسن ایده آل هنوز تحت توسعه است

یک دیدگاه برای “باکتری سودوموناس آئروجنوزا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *