فلاوی ویریده
آشنايي با ميكروارگانيسم ها

ویروس شناسی : فلاوی ویریده

فلاوی ویریده فلاوی ویریده خانواده‌ای از ویروس‌های منتقله از بندپایان (که قبلاً به عنوان آربوویروس‌های گروه B طبقه‌بندی می‌شد، است که میزبان‌های پستانداران از جمله انسان را از طریق پشه‌ها […]

virology by prionbrain
آشنايي با ميكروارگانيسم ها

جدول دسته بندی خانواده های ویروسی

گروههای اصلی ویروسهای جانوری پوکس ویروسها :این ویروسها مولد بیماری آبله در انسان ، گاو ، خرگوش و پرندگان هستند. میکسو ویروسها :ویروسهای این گروه مولد بیماریهایی مانند آنفلوآنزا در جانوران مختلف هستند. پارامیکسو ویروسها :مولد بیماریهایی […]

41467 2017 309 Fig1 HTML
آشنايي با ميكروارگانيسم ها

میکرو موتورهای رساننده دارو قادر به درمان عفونت‌های باكتريایی در معده هستند

محققان معتقدند که یک روش جدید می‌تواند برای درمان بیمارهای معده و گوارشی حساس به داروهای اسیدی مناسب باشد. هندسان نانو دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو برای نخستین بار از میکرو موتورهایی برای […]

ایمونوگلوبولین
آشنايي با ميكروارگانيسم ها

تاثیر سطوح مختلف ایمونوژن بر عملکرد رشد، مهاجرت باکتری های روده و نسبت بقا در لارو ماهی سفید

چکیده اِعمال پروبیوتیک به عنوان یک روش جایگزین برای جانشینی آنتی بیوتیک هاست که می تواند رشد باکتری های مفید را تحریک کرده و به کارایی (بازده) تغذیه ای در […]