ایمونوگلوبولین
آشنايي با ميكروارگانيسم ها

تاثیر سطوح مختلف ایمونوژن بر عملکرد رشد، مهاجرت باکتری های روده و نسبت بقا در لارو ماهی سفید

چکیده اِعمال پروبیوتیک به عنوان یک روش جایگزین برای جانشینی آنتی بیوتیک هاست که می تواند رشد باکتری های مفید را تحریک کرده و به کارایی (بازده) تغذیه ای در […]

StaphInfection ArticleMeme
تحقیق

مجموعه 20 مقاله گرد آوری شده فارسی استافیلوکوکوس اورئوس

مجموعه ای ارزشمند با محوریت استافیلوکوکوس اورئوس برای دانشجویان و محققین جهت استفاده در کارهای پژوهشی و رفرنس دهی به مقالات در اینجا گردآوری شده است عنوان مقالات : ۱: اثر […]

هلیکوباکتر سینادی
تحقیق

ویژگی های باکتریولوژی و بالینی عفونت هلیکوباکتر سینادی

چکیده مقاله : دسته هلیکوباکتر یک باکتری مارپیچی گرم منفی است که به خانواده هلیکوباکتریاسه از ردیف کمپیو باکتریال ها در دسته اپسیلونپروتئوباکتری ها تعلق دارد. تقریبا تمام اعضای دسته […]

اثر آب روی موش
تحقیق

بررسی اثر مصرف آب آشامیدنی قلیایی بر روی پروفایل لیپیدی در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی

  چکیده: آب قلیایی به دو صورت الکتروشیمیایی و طبیعی تهیه می گردد و مطالعات قبلی ثابت کرده که آب قلیایی می تواند رادیکال اکسیژن فعال را در سلول های […]